Εντολές συντόμευσης πληκτρολογίου για χρήστες με αναπηρία:

1. Αύξηση / Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς
 
Εάν θέλετε να αυξήσετε / μειώσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς
χρησιμοποιήστε 2 συνδυασμούς πλήκτρων του "Ctrl" και + / - ή εναλλακτικά
χρησιμοποιήσετε το "Ctrl" και με το ποντίκι κυλήστε προς τα πάνω / κάτω.
 
2. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο "Tab" για να περιηγηθείτε στις εσωτερικές
σελίδες του διαδικτυακού τόπου

Πρόσθετες πληροφορίες