Ημερολόγιο συναντήσεων

Ομάδα Εργασίας του Συμβουλίου για τις Στατιστικές – Ελληνική Προεδρία 2014

Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, είναι προγραμματισμένες επτά συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου για τις Στατιστικές στις ακόλουθες ημερομηνίες: 

 

Ημερομηνίες συνεδριάσεων

Ημερήσια Διάταξη

20 Ιανουαρίου 2014 (Δευτέρα)

Ημερήσια Διάταξη

3 Φεβρουαρίου 2014 (Δευτέρα) Ημερήσια Διάταξη
27 Φεβρουαρίου 2014 (Πέμπτη) Ημερήσια Διάταξη
28 Μαρτίου 2014 (Παρασκευή) Ημερήσια Διάταξη
28 Απριλίου 2014 (Δευτέρα) Ημερήσια Διάταξη
28 Μαΐου 2014 (Τετάρτη) Ημερήσια Διάταξη
19 Ιουνίου 2014 (Πέμπτη) Ημερήσια Διάταξη

Πρόσθετες πληροφορίες